Pošta je još jednom više od pošte

Pošta je još jednom više od pošte

Da pošta jeste ,,Više od Pošte” kontinuirano se dokazuje kroz humanu ulogu pošte u teškim vremenima. Kako i u prethodnom periodu, tako i danas, pošta i njeni zaposleni u cijelom svijetu svesrdno i predano pružaju pomoć najugroženijima. Na taj način, snaga poštanske mreže i solidarnost zaposlenih pozicioniraju poštu visoko na društvenoj ljestvici. Danas je svoju moć pokazala Pošta Ukrajine, ali i pošte cijelog svijeta, koje organizuju transport humanitarne pomoći za Ukrajinu.

Duh solidarnosti i brigu o građanima Ukrajine pokazale su mnogobrojne zemlje svijeta.

Pošta Ukrajine i njeni zaposleni u toku radnog vremena distribuiraju humanitarnu pomoć, a pojedine pošte su punktovi za skupljanje i distribuiranje. Humanitarna pomoć koja je pristigla, podijeljena je stanovnicima regija pogođenih ratom.