Poštanska marka povodom 125 god. od rođenja Mila Milunovića

Poštanska marka povodom 125 god. od rođenja Mila Milunovića

Pošta Crne Gore publikovala je poštansku marku povodom 125 godina od rođenja Mila Milunovića, crnogorskog slikara i likovnog kritičara.

Milo Milunović je rođen 18. avgusta 1897. godine na Cetinju, a umro je 11. februara 1967. Školovao se na Cetinju, u Monci i Skadru, a umjetnost je izučavao u Firenci i Parizu..

U Parizu se upoznao sa djelima Pola Sezana i zaljubio se u takav način slikanja. Prvi put Milunović je samostalno izlagao 1918. godine u Osijeku i na Cetinju, a od 1919. izlaže na kolektivnim i internacionalnim izložbama. Bio je član umjetničke grupe „Dvanaestorica” i član umjetničke grupe „Samostalni“. Radio je kao profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, a bio je i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i dopisni član Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti. Poslije Drugog svjetskog rata osniva na Cetinju sa Petrom Lubardom Umjetničku školu. U Beogradu je upravljao „Državnom majstorskom radionicom likovne umetnosti“, te mu se dodjeljuje zvanje slikara-majstora. U radionici je držao kurseve za slikare postdiplomskih studija. Njegovu karijeru obilježilo je i pisanje likovnih kritika u časopisima i novinskim listovima, kao što su „Politika“, „Umetnički pregled“, „Književne novine“ i mnogi drugi.

Ističe se da je Milunović ostao vjeran figuralnom slikarstvu, a koje upravo čini precizna kompozicija slike, koja uključuje boju, oblik, liniju, tamno i svijetlo, teksturu, masu, volumen i perspektivu. U interpretiranje impresionističke forme Milunović je ušao krajem četvrte decenije. Koristio je puno svjetla i hromatska rješenja zasnovana na valerskim tonovima koji se prelivaju po površini slike. Pažljivim posmatranjem rada Mila Milunovića može se uočiti i opus apstraktnog ekspresionizma kao glavnog aktera nekih njegovih djela. Za apstraktni ekspresionizam vezani su kolorit  i emocija koja se ispoljava u nepredmetnim formama.

Posljednji period njegovog života karakterističan je i po pojavi ekspresionističkih elemenata, koji se javljaju kao jedna nova ideja, koja mu je otvorila puteve za novo proučavanje mediteranskog slikarskog kretanja. Slike, kao i teme, proizvedene pod utiskom lijepog osunčanog mediteranskog područja, kompozicijski su uravnotežene i precizno definisane, pa ostavljaju jasan rukopis, što je Mila Milunovića i svrstalo u najznačajnije umjetnike u slikarstvu tog perioda. Isticao je da su motivi na njegovim slikama uvijek vezani za mediteransko podneblje, to jest za Crnogorsko primorje.

Iako mu je najdraža bila slika koju je pretežno radio temperom, slikao je i uljem. Osim toga, on je crtao, radio grafiku, mozaike i plakate, ilustracije, nacrte za poštanske marke, scenografije i pozorišne kostime, pisao kritike i rasprave o umjetnosti.

Njegova najpoznatija djela su: Autoportret,  Kupačice, Devojčica sa crvenom mašnom, Predio iz Boke,  Devojka sa korpom, Mrtva priroda sa violinom, Portret Olge Milunović, Ribe u mreži, Tragični suton, kao i mnoga druga.

 Pošta Crne Gore u okviru izdanja “125 god. od rođenja Mila Milunovića” publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Adela Zejnilović, grafička dizajnerka iz Podgorice.