POŠTANSKA SANDUČAD ZAKONSKA OBAVEZA

POŠTANSKA SANDUČAD ZAKONSKA OBAVEZA

Uvaženi korisnici,

Radi nesmetanog i kvalitetnog pružanja poštanskih usluga svaki vlasnik stana, kuće ili poslovnog objekta, prema članu 28 i 29 Zakona o poštanskim uslugama, dužan je da obezbijedi poštansko sanduče, označeno imenom i prezimenom vlasnika (odnosno korisnika objekta) kao i brojem stana.

Poštansko sanduče treba postaviti tako da se omogući pristupačnost, sigurnost dostave, kao i sigurnost i tajnost pošiljki.