Saopštenje Uprave ima samo jedan cilj – pravilno informisanje zaposlenih

Saopštenje Uprave ima samo jedan cilj – pravilno informisanje zaposlenih

Povodom ocjene predstavnika Jedinstvenog sindikata, gospodina Jugoslava Markovića, da su navodi današnjeg saopštenja Pošte Crne Gore neistiniti, zbog zaposlenih i javnosti u obavezi smo da reagujemo:

Saopštenje Pošte Crne Gore nije imalo za cilj da „na dezinformacijama razbije štrajk“ već da zaposlene blagovremeno i ispravno informiše o mogućim posljedicama stupanja u štrajk bez akta koji definiše minimum procesa rada. Ovdje nije riječ o stavu Uprave Pošte Crne Gore već o izvještaju Inspekcije rada čije smo navode prenijeli, a koji je uostalom dostavljen i Štrajkačkom odboru. Zaposleni izvještaj mogu pronaći u sklopu prethodne vijesti na sajtu.

Podsjećamo da obaveza donošenja akta o minimumu procesa rada nije u nadležnosti poslodavca. Kako je i navedeno u Izvještaju Inspekcije rada, u djelatnostima od javnog interesa, u koje spada i poštanski saobraćaj, akt o minimumu procesa rada utvrđuje se u proceduri predviđenoj Zakonom o štrajku.

Činjenica je da u ovom trenutku ne postoji akt o minimumumu procesa rada i da upravo ovaj akt predstavlja uslov za započinjanje štrajka.

U izvještaju Inspekcije rada je jasno navedeno da su predstavnici Štrajkačkog odbora upoznati sa odredbama Zakona o štrajku kojim su propisane kazne ukoliko zaposleni počnu štrajk, a da prethodno nije utvrđen minimum procesa rada.

Zakonitost štrajka utvrdiće nadležni organi, a Uprava Pošte Crne Gore neće voditi pravne polemike na ovaj način, osim ukoliko one nijesu neophodne i u cilju pravilnog informisanja zaposlenih u Pošti Crne Gore.