Posta i Fakultet za saobracaj dogovorili saradnju

Posta i Fakultet za saobracaj dogovorili saradnju

Predstavnici Pošte Crne Gore i Dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku – Budva dogovorili su saradnju i inicirali potpisivanje sporazuma.

Sastanku na kojem je razgovarano o detaljima saradnje prisustvovali su prof. dr Vujadin Vešović, dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku-Budva, Izvršni direktor Dragan Tufegdžić, Predsjednik Odbora direktora Igor Bulatović i Slađana Vujović, načelnica Direkcije za kvalitet.

Na sastanku je inicirano potpisivanje sporazuma i dogovorena saradnja koja će podrazumijevati, između ostalog, temu obrazovanja kadrova svih nivoa, predavanja po pozivu istaknutih stručnjaka, zajedničke istraživačke projekte, programe stručnog usavršavanja.

Pošta Crne Gore je jedna od prvih kompanija koja je, poslije izvjesnog vremena, na ovaj način obnovila saradnju sa Fakultetom za saobraćaj, komunikacije i logistiku.