Privremena obustava prijema pošiljaka za pet zemalja

Privremena obustava prijema pošiljaka za pet zemalja

Zbog privremenog prekida vazdušnog saobraćaja, do daljnjeg će biti obustavljen prijem pošiljaka  za Italiju, NR Kinu, Južnu Koreju, Švajcarsku i Iran. 

Prijem DHL pošiljaka na šalterima pošta za NR Kinu je obustavljen samo za oblast Wuhan-a dok se za ostala područja NR Kine vrši nesmetani prijem pošiljaka, ali sa produženim rokovima uručenja.

Promjena u režimu prijema pošiljaka je privremena. Korisnici će o promjenama biti blagovremeno informisani.

Koristimo priliku da građane obavijestimo da se sve pošiljke koje prispiju iz navedenih država u našu izmjeničnu poštu uredno uručuju.