Publikovana marka “Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu – Boćanje”

Publikovana marka “Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu – Boćanje”

Pošta Crne Gore, u okviru izdanja „Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu Boćanje“, juče je publikovala prigodnu marku, blok i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje ovog izdanja potpisuje Aleksandar Mitrović, grafički dizajner iz Podgorice.

U objašnjenju teme izdanja na Koverti prvog dana navedeno je: “Boćanje je veoma stara sportska igra, nastala u Grčkoj, koja je posebno popularna u mediteranskim zemljama. Igra se boćama tj. kuglama na otvorenom igralištu.

Teren za boćanje je ravan zemljani teren, označen uzdužnim i poprečnim linijama, posut finim pijeskom dužine 27,5 m i širine 2,8-4m. Iza poprečnih granica igrališta obično se stavlja ograda za zaustavljanje kugli.

Kugle (boće) mogu biti od punog drveta, plastike ili metala. Za sportska takmičenja u boćanju upotrebljavaju se čelične kugle sa posebnim punjenjem. Bulin ili bula je najmanja kugla koja se koristi u igri, znatno manjeg prečnika u odnosu na ostale. U klasičnim disciplinama bula je uglavnom crvena, dok je u tehničkim disciplinama najčešće bijela. Ta posebna kugla predstavlja cilj prema kojem se boće tj. kugle kotrljaju.

U Boki se boćanje igralo od davnina,  a od 1950. godine počinje aktivno i organizovano igranje u klubovima koji i danas ostvaruju značajne rezultate”.