Publikovana marka “Vjenčanje Crne Gore sa morem”

Publikovana marka “Vjenčanje Crne Gore sa morem”

Podgorica, 28.11.2023. – Pošta Crne Gore u okviru izdanja  POMORSTVO Vjenčanje Crne Gore sa morem danas publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana. Dizajnersko rješenje izdanja potpisuje Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice.

U tekstu na FDC-u navedeno je: “Crna Gora je u ratu protiv Osmanskog carstva, poslije duge borbe zauzela Bar i izašla na more 1878. godine.

Ovaj važni istorijski događaj opisuje i slika Ivana Žmirića „Vjenčanje Crne Gore sa morem“, čija se jedna verzija čuva u Pomorskom muzeju u Kotoru.

Slika prikazuje knjaza Nikolu sa pratnjom, na jedrenjaku, kako drži prsten kojim simbolično vjenčava more”.