Raspisan tender za IS – korak ka modernijem i uspješnijem poslovanju

Raspisan tender za IS – korak ka modernijem i uspješnijem poslovanju

Potvrda uspješnosti kompanije je i provjereni, svjetski priznat informacioni sistem koji je garant dobre organizacije, transparentnosti poslovanja i brže dostupnosti informacijama.

Na putu ka realizaciji tih ciljeva, Pošta Crne Gore je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za nabavku:

Centralizovani integrisani poslovni informacioni sistemi: ERP, DMS, BI, sistem za upravljanje radnim vremenom sa kontrolom pristupa

Pošta Crne Gore poziva sve zainteresovane ponuđače da učestvuju i podnesu svoje ponude.

Predmetna javna nabavka je objavljena na elektronskom sistemu javnih nabavki, link.