Reagovanje na tekst objavljen u dnevnim novinama Dan

Reagovanje na tekst objavljen u dnevnim novinama Dan

REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN U DNEVNIM NOVINAMA „DAN“ POD NASLOVOM „POŠTA CRNE GORE U PROŠLOJ GODINI POTROŠILA PUNO PARA ZA MALE NABAVKE – DALI 450 HILJADA ZA PLAKARE, CVIJEĆE, FOTELJE, BAJADERE…“

Povodom neistinitih navoda objavljenih u dnevnim novinama “Dan”, dana 12. maja 2023. godine, na naslovnoj strani i na strani 5 u tekstu pod naslovom „Pošta Crne Gore u prošloj godini potrošila puno para za male nabavke – dali 450 hiljada za plakare, cvijeće, fotelje, bajadere…“, Pošta Crne Gore dostavlja reagovanje u cilju istinitog informisanja javnosti.

Navodima iz predmetnog teksta, čiji tabloidni naslov dovoljno govori sam za sebe, grubo je neistinama obmanuta javnost sa očiglednom namjerom da Pošti Crne Gore, odnosno licima koja se nalaze na čelnim pozicijama u Pošti Crne Gore, nanese lična i profesionalna šteta iz nama nepoznatih razloga i motiva.

Navodi u predmetnom tekstu se svode na pokušaj da se na bazi manjih jezičkih konstrukcija kod javnosti stvori privid da je riječ o neodgovornom i bezobzirnom ponašanju rukovodstva Pošte Crne Gore koje novac troši na nerazumne troškove, a sve to dovodeći u vezu sa neistinitim navodima i manipulativnim prikazom troškova.

Polazeći od toga, Pošta Crne Gore je u obavezi da reaguje i javnosti ukaže na netačnost, neistinitost i pravnu neutemeljenost iznijetih navoda iz sljedećih razloga:

Prije svega netačan je navod teksta da „državna preduzeća mogu do 10 odsto od ukupnog iznosa javnih nabavki na godišnjem nivou da sklapaju direktnom pogodbom“, budući da to ne proizilazi ni iz jedne odredbe Zakona o javnim nabavkama koji je na snazi, a koji se primjenjivao i tokom prethodne godine, u suprotnom ne sumnjamo da bi se autor teksta pozvao na konkretnu zakonsku odredbu, pa se ovakvi navodi pojavljuju kao proizvoljni, paušalni, netačni i očigledno zlonamjerni.

Netačnost navoda je još očiglednija kod činjenice da se u u samom tekstu navodi da je nabavka suprotna zakonu ukoliko ona iznosi preko preko 5.000 eura sa PDV-om, što je apsolutno netačno već je suprotna ukoliko iznosi preko 5.000 eura bez PDV-a. U prilog tome najbolje govore i planovi javnih nabavki svih naručilaca koji su javno dostupni iz kojih je jasno vidljivo da se procijenjena vrijednost nabavki izražava bez PDV-a. U tom smislu je članom 82 stav 3 Zakona o javnim nabavkama propisano da se „procijenjena vrijednost javne nabavke iskazuje u eurima, bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV), uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma“.

Dakle, iz navedenog je jasno, a prema odredbama relevantnih propisa i nesporno, da su sve nabavke navedene u predmetnom tekstu izvršene u skladu sa zakonom i pored neskrivene želje autora teksta da na bazi neistinitih navoda o pravnom okviru predstavi da je Pošta Crne Gore postupala nezakonito, što apsolutno nije slučaj. Kada se to ima u vidu, više je nego jasno da se u tekstu problematizuju jednostavne nabavke vrijednosti do 5.000 eura bez bilo kakvog utemeljenja u odredbama relevantnih propisa, pa je bespredmetno dalje govoriti o ozbiljnosti teksta, njegovog autora, a i samog dnevnog lista koji plasira ovakve neistine. 

Kada je riječ o izuzetno malicioznom navodu da u „Pošti izgleda mnogo vole slatko“, posebno ističemo da ovakve konstatacije zasnovane na neznanju ne daju za pravo autoru teksta da iznosi ovakve kvalifikacije i optužbe, a da prethodno takve informacije nije provjerio. Kada bi se u konkretnom slučaju radilo o savjesnom autoru teksta, on bi mogao upitom od Pošte Crne Gore da dobije odgovor da Pošta Crne Gore pruža uslugu „Luxuzni telegram“ koji predstavlja uslugu dostupnu svim korisnicima predajom telegrama na šalteru ili pozivom na 126, koja nosi naziv “Iznenađenje koje se pamti” i pruža korisnicima  dostavu poklona sa čestitkom po izboru. 

Sve o navedenoj usluzi autor teksta je mogao da sazna i na zvaničnoj internet stranici Pošte Crne Gore, gdje bi se neposrednim uvidom mogao uvjeriti da pokloni koji se šalju uz telegram pored ostalog  čine ruže (jedna, tri, pet…), buket cvijeća, vino, bajadera, šampanjac, kesa za plišane igračke, kesa za piće, itd.

Shodno tome, vjerujemo da će sada biti jasno autoru teksta zbog čega je vršena nabavka bajadera, cvijeća, kesa i dr., budući da isto predstavlja uslov bez koga se ne mogu pružati usluge ove vrste, pa sada po saznanju i sam autor teksta može postati korisnik ove vrste usluge.

Kada se radi u radovima na objektima i njihovom opremanju, posebno naglašavamo da je ovo rukovodstvo ulagalo i ulagaće trud da stanje objekata unaprijedi i učini ih funkcionalnim i  podobnim za upotrebu, iako očigledno autor teksta i dnevni list „Dan“ smatraju da ne treba održavati objekte. Isto tako, i dalje ćemo ulagati sve svoje kapacitete da uvijek imamo obezbijeđen potreban repromaterijal kako bi sada i ubuduće bili siguran partner i pružalac usluga od javnog interesa.

U tom smislu ističemo da ovakvi navodi ne mogu da relativizuju, a da ne govorimo da ospore, sve ono što je učinjeno da se uslovi rada zaposlenih poboljšaju kroz obezbjeđivanje radnih prostora koji su dostojni za rad i boravak. Zbog toga ističemo da smo mnogo učinili da, pored saniranja objekata,   obnovimo mobilijar koji smo zatekli, a koji datira još iz doba socijalističkog društveno-političkog uređenja, pa smatramo da to zaslužuje priznanje ovom rukovodstvu, a ne podmetanja ove vrste, što nije novinarski, a ni ljudski.

U tom smislu umjesto naslovne strane posvećene borbi Pošte Crne Gore da sačuva svoju imovinu i riješi decenijske probleme koji su stvorili neodgovorni organi upravljanja i nadležni državni organi iz prethodnog perioda, autor teksta i dnevne novine „Dan“ naslovnu stranu opredjeljuju za iznošenje grubih neistina koje su „zaslađene bajaderama“. 

Neshvatljivo je da autor teksta i dnevni list „Dan“ problematizuju obilježavanje Svjetskog dana Pošte. Smatramo da ovaj dan zaslužuje da bude obilježen čak i na većem nivou, budući da smo članica Svjetskog poštanskog saveza i da Pošta Crne Gore njeguje sve ono što smo kao Društvo postigli kroz istoriju poštanske djelatnosti u Crnoj Gori.

Konačno, očekujemo da dnevne novine „Dan“ ovo reagovanje objave integralno i to na naslovnoj strani i na strani 5, kao što su učinili sa predmetnim neistinitim tekstom, te da upute javno izvinjenje Pošti Crne Gore i njenom rukovodstvu. Ukoliko to ne bude slučaj, Pošta Crne Gore će protiv dnevnih novina „Dan“ i autora predmetnog teksta podnijeti tužbu nadležnom sudu zbog iznijetih neistina, a radi zaštite svog integriteta, poslovnog ugleda i mjesta u društvu koje pripada Pošti Crne Gore.