Rijeka Sutorina na poštanskoj marki

Rijeka Sutorina na poštanskoj marki

Pošta Crne Gore je u okviru izdanja „Zaštita prirode – Ušće rijeke Sutorine“ publikovala prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje ovog izdanja potpisuje Ivana Kadić, grafička dizajnerka iz Podgorice.

Rijeka Sutorina, najveći hercegnovski tok, duga je oko devet kilometara. Uliva se u Hercegnovski zaliv i pripada Jadranskom slivu.

Područje sliva rijeke pripada zoni mediteranske klime. U geološkoj građi terena, na ovom području učestvuju stijenske mase trijaske, jurske, kredne paleogene i kvartarne starosti.

Taloženjem mineralnih nanosa Sutorine i morske vode, uz učešće specifičnog svijeta morske flore i faune, nastaje igaljski peloid (blato), čuveno po svojim ljekovitim svojstvima.

Zagađenje ovog područja ozbiljno ugrožava rijeku i dalju valorizaciju svih njenih potencijala.