Saopštenje nakon sjednice Odbora direktora

Saopštenje nakon sjednice Odbora direktora

Na sjednici Odbora direktora donijeta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore za 2020. godinu. Jedini razlog za njeno donošenje jeste zakonska obaveza prema institucijama države Crne Gore. Kako su sadašnji Odbor direktora i Izvršni direktor stupili na funkcije krajem marta i aprila 2021. godine, nemaju nikakvu odgovornost za tačnost podataka. Izražena je sumnja i u vrijednost procijenjene imovine.

S ovim u vezi, veoma brzo, biće izvršene vanredne finansijske revizije, provjere svih  ugovora i nova procjena imovine. Javnost i odgovorne državne institucije će biti upoznate sa rezultatima ovih revizija i daljim koracima.