Saopštenje povodom pregovora menadžmenta i Jedinstvenog sindikata zaposlenih u Pošti Crne Gore

Saopštenje povodom pregovora menadžmenta i Jedinstvenog sindikata zaposlenih u Pošti Crne Gore

Povodom saopštenja za javnost jednog od reprezentativnih sindikata, Jedinstvenog sindikata zaposlenih u Pošti Crne Gore, radi preciznog i objektivnog informisanja zaposlenih i javnosti u obavezi smo da saopštimo sljedeće:

Prema ocjeni rukovodstva Pošte Crne Gore danas je sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata održan konstruktivan i sadržajan razgovor u kojem su sve zainteresovane strane iznijele svoje viđenje ne samo u odnosu na povećanje zarada nego i o svim drugim pitanjima za koja su sindikati smatrali da su od značaja za zaposlene.

Kada je riječ o nivou povećanja zarada zaposlenima, odnosno koliko povećanje u ovom trenutku je moguće, na sastanku sa predstavnicima Jedinstvenog sindikata i Nove sindikalne organizacije, zaključeno je da će se rukovodstvo o tome izjasniti najkasnije do kraja naredne sedmice kada bude sačinjen devetomjesečni izvještaj i izaći sa iznosom mogućeg povećanja. Sastanku sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zaposlenih prisustvovali su Predsjednik i članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i članovi top menadžmenta.

Podsjetimo, zahtjev Nove sindikalne organizacije je povećanje zarada za 20 odsto svim zaposlenima, dok je zahtjev Jedinstvenog sindikata povećanje zarada 30 odsto zaposlenima koji ne čine menadžment.

Izvršni direktor Josip Đurašković je u uvodnom izlaganju istakao da je rukovodstvo spremno za dogovor i da to pokazuje sastav u kojem se rukovodstvo danas nalazi pred predstavnicima sindikata, te da uvažavaju zahtjeve koji su iznijeti i da će se po njima postupati u mjeri mogućeg, odnosno na način koji neće ugroziti poslovanje Pošte Crne Gore. Podsjetio je da je ponovno povećanje zarada obećano u maju mjesecu, kada su povećane 10%, i da je tada naglašeno da će visina povećanja biti saopštena nakon devetomjesečnog izvještaja. Ponovio je da postoji puno razumijevanje za potrebe zaposlenih, ali da nivo povećanja zarada mora biti održiv i da ne smije ugroziti funkcionisanje i razvoj Kompanije.

Naglasio je da od svih učesnika pregovora očekuje mudre i odgovorne poteze koji neće ugroziti Kompaniju, posebno jer je riječ o Kompaniji koja redovno isplaćuje zarade i izmiruje redovno sve druge obaveze prema državi i dobavljačima, koja je i za ovu godinu opredijelila zimnicu u maksimalnom iznosu koji predviđa kolektivni ugovor i koja je obezbijedila sredstva za održavanje Poštanskih igara koje počinju 29. septembra ove godine.

Zajednički zaključak učesnika sastanka je da je nemogućnost naplate troška univerzalnog servisa nekoliko godina za redom ugrozila napredak Kompanije, te da je naplata troška univerzalnog servisa pitanje koje će, ukoliko ne bude riješeno, okupiti zaposlene na svim nivoima da iskažu nezadovoljstvo i traže pomoć države u rješavanju. Predstavnicima sindikata je ukazano da je Pošta za 2020., 2021. i 2022. godinu isplatila državi dobit u iznosu od gotovo milion eura i da plaća godišnju naknadu za licencu u iznosu od oko 150 hiljada eura.

Tokom danas održanog sastanka, po ocjeni rukovodstva, na konstruktivan i za sve učesnike koristan način razgovarano je o ostalim zahtjevima predstavnika sindikata, mogućnostima i modalitetima promjene radnog vremena, drugačije organizacije rada, praksama poštanskih operatora iz okruženja. Zajednički je konstatovano da je nabavljeno preko 200 mopeda u prethodnom periodu, da je danas pristiglo 40 električnih mopeda, da će nove uniforme za poštare-dostavljače i šalterske službenike biti vrlo brzo obezbijeđene.

Zajednički zaključak je da će predstavnici poštara-dostavljača i šalterskih službenika biti kontinuirano pozivani i konsultovani kada je riječ o odlukama koje se odnose na organizaciju posla i nastojanja da se poboljša kvalitet usluge.

Upravo zbog navedenog i pozitivnog utiska koji je rukovodstvo Pošte Crne Gore imalo nakon održanog sastanka, iznenađeni smo odlukom o stupanju u generalni štrajk. Posebno smo iznenađeni ekspresnim saopštenjem za medije Jedinstvenog sindikata, jer je na današnjem sastanku rečeno da će odluku donijeti na organima sindikata i da će o svojoj odluci najprije obavijestiti menadžment.

Sigurni smo da će i zaposleni i javnost iz navedenih činjenica lako donijeti zaključak o nivou odgovornosti pregovarača sa obije strane.