Saopštenje povodom zahtjeva za povećanje zarada

Saopštenje povodom zahtjeva za povećanje zarada

Povodom tekstova objavljenih u štampanim medijima i na portalima da jedan od reprezentativnih sindikata Pošte Crne Gore, Jedinstveni sindikat, sprema generalni štrajk zbog negativnog odgovora menadžmenta u odnosu na zahtjev za povećanje zarada u iznosu od 30% svim zaposlenima osim članovima menadžmenta, radi zaposlenih u Pošti Crne Gore i šire javnosti, u obavezi smo da ukažemo na sljedeće:

Rukovodstvo Pošte Crne Gore nije dalo negativan odgovor u pogledu zahtjeva za povećanje zarada, već je jasno navedeno da će pitanje povećanja zarada zaposlenima biti razmatrano nakon sačinjavanja finansijskih izvještaja za treći kvartal 2023. godine. Smatramo neophodnim da razmatranje ovog pitanja rezultira održivim rješenjima koja neće imati za posljedicu dugoročno negativne efekte po Poštu Crne Gore, a samim tim i zaposlene.

Menadžment Kompanije svjestan je činjenice da rast cijena utiče na životni standard zaposlenih i da su zahtjevi Sindikata posljedica ukupnih društvenih okolnosti. Tačno je da Pošta Crne Gore bilježi porast prihoda, ali napomenimo da okolnosti rasta cijena bitno utiču i na povećanje troškova. Rukovodstvo Pošte Crne Gore jasno je u svojoj namjeri i želji da poboljša ukupne uslove rada svim zaposlenima, ali ima u vidu koliko je važno tokom ovog procesa imati realan i konstruktivan pristup koji će rezultirati održivim rješenjima.

Menadžment Pošte Crne Gore je prilikom razgovora sa predstavnicima reprezentativnog sindikata Nove sindikalne organizacije Pošte Crne Gore (koji čini i brojniji sindikat) u vezi sa povećanjem zarada zaposlenima u maju ove godine, najavio da će ponovno povećanje primanja biti razmotreno nakon sačinjavanja finansijskog izvještaja za treći kvartal 2023. godine, tj. nakon septembra 2023. godine.

Upravo tokom ovih razgovora, predstavnici Sindikata upoznati su sa svim činjenicama i okolnostima koje utiču na odluku menadžmenta u vezi sa ovim pitanjem. Podsjetimo, povećanje zarada ne može biti razmatrano prije oktobra, odnosno devetomjesečnog izvještaja, jer je Vlada Crne Gore tek 14.09.2023. gidine usvojila izvještaje o radu i poslovanju Pošte Crne Gore za 2021. i 2022. godinu, a ove odluke su Pošti dostavljene 15.09.2023. godine.

Jednako važno je podsjetiti da trošak univerzalnog servisa za 2021. godinu nije verifikovan od strane Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, odnosno Pošti Crne Gore nije isplaćeno neopravdano finansijko opterećenje koje trpi prilikom pružanja univerzalnih poštanskih usluga.

Javnosti radi, a imajući u vidu navode o izuzetno niskim zaradama, valja navesti da je plata poštaru dostavljaču, sa srednjom stručnom spremom i koeficijentom 3.20, bez uvećanja za minuli rad – radnog staža iznosi 545,85 €, dok je zarada za istu poziciju sa 15 godina radnog staža 584,67 €. Zarada šalterskog službenika, takođe sa srednjom stručnom spremom, bez radnog staža je 559,39€, dok je primanje naših kolega koji su 15 godina na ovim pozicijama 601,34€. Primanje koordinatora poslovnice pošte I npr., sa srednjom stručnom spremom, bez radnog staža, je 626,09 €. Poređenja radi, plata referenta sa visokom stručnom spremom u Pošti Crne Gore bez radnog staža je 722,91€, dok je primanje koordinatora službe, koji je i član menadžmenta, 831,83 €.

Članovi menadžmenta, u skladu sa aktima Pošte Crne Gore, čine zaposleni sa koeficijentom iznad 5.0, i broje oko 20% zaposlenih. Dakle, ovu kategoriju ne čine samo izvršni direktor i direktori sektora. Članovi menadžmenta se staraju da Kompanija ispunjava sve zakonske obaveze u pogledu administrativnih poslova, poslova zastupanja društva, poslova zaključivanja ugovora sa partnerima, IT podrške, finansijskih poslova, poslova upravljanja imovinom i brojnim drugim poslovima, dakle obavljaju izuzetno složene poslove sa visokom stručnom spremom, pa pristup prema kojem se oni žele izostaviti iz razgovora o uvećanju zarada po našoj ocjeni predstavlja diskriminaciju.

Prema tome, podatke navodimo da ukažemo na činjenicu da selektivno povećanje zarada u traženom iznosu ne bi bilo logično i da bi dovelo do situacije da naše kolege poštari i šalterski službenici imaju veća primanja od pojedinih članova menadžmenta. Primjer ovakve prakse ne postoji u poštanskim upravama, iako svakako postoji namjera da se rad ljudi na kojima počivaju poštanski sistemi, a među njima jesu naše kolege poštari i službenici u poštama, bolje i pravednije vrednuje.

Valja podsjetiti da je u maju mjesecu ove godine došlo do rasta zarada zaposlenih sa najnižim primanjima i tada su na održiv način uvećane zarade zaposlenih, tj. ovo povećanje nije moglo dovesti do poslovanja s gubitkom.

U ovom smislu, ukazujemo zaposlenima i široj javnosti da bi poslovanje sa gubitkom za posljedicu imalo obavezu da se na zarade zaposlenih u Pošti Crne Gore primjenjuje neposredno Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru kojim je u članu 10 propisano da su pravna lica čiji je većinski vlasnik država, a koja su u prethodnoj godini ostvarila gubitak u poslovanju dužna da smanje ukupan fond zarada za 10% u prvoj godini i dodatno 5% u narednoj kalendarskoj godini.

Ovdje se mora imati u vidu da je dobit Pošte Crne Gore u 2022. godini iznosila 47.700,00€, pa je nužno sagledati koji obim povećanja zarada je moguće izvršiti, a da ne dođe do negativnog scenarija u smislu poslovanja sa gubitkom i svim posljedicama koje poslovanje sa gubitkom sobom nosi.

Podsjećamo zaposlene i javnost, da se ne može prenebregnuti činjenica da Pošta Crne Gore i pored brojnih izazova sa kojima se suočava u ovim turbulentnim vremenima, uredno servisira sve svoje obaveze prema zaposlenima, svojim partnerima i državi, pa bi povlačenje bilo kakvog poteza koji nije utemeljen na realnim osnovama i koji bi ugrozio takav status bio neodgovoran.

Dakle, pozivamo reprezentativne sindikate i zaposlene na strpljenje i razumijevanje u odnosu na sve okolnosti. Važno je da sve što je pred nama realno sagledamo i da obuhvat povećanja zarada bude takav da ne ugrozi poslovanje Pošte Crne Gore.

Zbog potpunog informisanja zaposlenih smatramo bitnim da ih uputimo na zakonska rješenja, kojima je predviđeno da zaposleni koji su opredijeljeni da prekinu radni proces tokom štrajka, za vrijeme prekida rada nemaju pravo na zaradu.

Konačno, vjerujemo da zaposleni u Pošti Crne Gore, nemaju namjeru da na bilo koji način ugroze poslovanje Kompanije, a njihov zahtjev za uvećanjem zarade smatramo legitimnim, s tim što o obuhvatu povećanja treba razgovarati, kako je još u maju mjesecu ove godine saopšteno.