Saopštenje u vezi sa dinamikom isplate dječijih dodataka

Saopštenje u vezi sa dinamikom isplate dječijih dodataka

Povodom interesovanja građana za dinamiku isplate dječijih dodataka i komentara koji su prisutni na društvenim mrežama, radi objektivnog informisanja javnosti i naših korisnika, želimo da objasnimo sljedeće:

Isplata dječijih dodataka za djecu do 18 godina i ovog mjeseca organizovana je na uobičajen način. Dakle, isplata dječijih dodataka se vrši u svemu u skladu sa ugovorom zaključenim sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

Isplatu dječijih dodataka poštari vrše na adresi korisnika. Ukoliko prilikom pokušaja isplate primalac nije na adresi, poštar ostavlja obavještenje: „Izvještaj o prispijeću“, koje sadrži informacije u kojoj pošti i u kojem roku primalac može podići novac.
Podsjetimo, naše kolege ovih dana vrše i druge vrste isplata korisnicima (penzije, materijalna obezbjeđenja, naknade za majke…) što donekle određuje dinamiku isplate dječijih dodataka. Takođe, molimo korisnike da imaju u vidu da je u toku turistička sezona koja je uzrok značajno povećanog obima posla, ali i činjenicu da naše kolege, bez obzira na vanredno visoke temperature, odnosno trenutno otežane uslove rada, nastoje da u najkraćem roku završe preuzete obaveze.

Uvažavajući sugestije korisnika i njihovu potrebu za bržim i jednostavnijim procesom isplate ovog primanja, Pošta Crne Gore je u saradnji sa nadležnim ministarstvom, preduzela mjere neophodne da se uspostavi isplata dječijih dodataka u poštama na lokacijama mjesta stanovanja korisnika. Ovakav način isplate će biti mnogo komforniji za korisnike. Vjerujemo da će biti primijenjen ubrzo, iako realizacija ovog projekta ne zavisi isključivo od Pošte Crne Gore.

Naša Kompanija se s posebnom pažnjom odnosi prema sugestijama korisnika kada je riječ o redovima ispred naših poslovnica i čini sve što je u ovom trenutku moguće da obezbijedi bolju i bržu organizaciju ukupnog procesa isplate dječijih dodataka.

Podsjetimo, zbog velikog broja isplata u Podgorici, Pošta Crne Gore je, kako smo i obavijestili javnost ranije, omogućila isplate u novootvorenoj pošti na Koniku za korisnike koji pripadaju naseljima Konik, Stari aerodrom – Ulica Veljka Vlahovića (neparni brojevi), Masline, Murtovina, Zlatica, Kakaricka gora, Piperi, Zatrijebač, Doljane, Rogami, Vranjske njive, Fundina i Donja Vrbica.
U pošti 81102 u blizini Žaljeznčke stanice već izvjesno vrijeme rade četiri umjesto dva isplatna šaltera, kako je bio ranije slučaj.
Sve pojedinačne reklamacije bivaju riješene u najkraćem roku, te molimo korisnike da nas kontaktiraju na broj Call centra 19895 ili mejl info@postacg.me