Upotreba markice Crvenog krsta

Upotreba markice Crvenog krsta

Pošta Crne Gore obavještava korisnike da u vrijeme trajanja manifestacije „Nedjelja Crvenog krsta“, u periodu od 8. do 15. maja, sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev novina i časopisa, pri predaji moraju biti opremljene i posebnom markicom čija je cijena 0,25 evra.

Poslovnim korisnicima Pošta će izdavati markice Crvenog krsta na osnovu priloženog dokaza o uplati na žiro račun Crvenog krsta 520-426-105-26.

Ukupan gotovinski iznos od prodaje ovih markica biće uplaćen na žiro račun Crvenog krsta Crne Gore.