Upotreba markice Crvenog krsta

Upotreba markice Crvenog krsta

Obavještavamo korisnike usluga Pošte Crne Gore da u periodu od 8. do 15. maja, u vrijeme trajanja manifestacije ”Nedjelja Crvenog krsta”, sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev novina i časopisa, pri predaji moraju biti opremljene i posebnom markicom čija je cijena 0,25 €.

Poslovnim korisnicima pošte će izdavati markice Crvenog krsta na osnovu priloženog dokaza o uplati u korist žiro računa Crvenog krsta 520-426105-26.

Ukupan gotovinski iznos od prodaje ovih markica biće uplaćen na žiro račun Crvenog krsta Crne Gore.