Upotreba posebne markice Crvenog krsta do 6. decembra

Upotreba posebne markice Crvenog krsta do 6. decembra

U toku trajanja Dana Crvenog krsta, od 29. novembra do 6. decembra, sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju moraju biti opremljene posebnom markicom čija je vrijednost 0,25€.

Klijentima koji usluge Pošte Crne Gore koriste prema ugovoru, posebne markice biće izdate na osnovu priloženog dokaza o uplati na račun Crvenog krsta 520-426105-26.

Pošta Crne Gore naplatu sredstava u korist Crvenog krsta vrši u skladu sa odredbama Zakona o Crvenom krstu Crne Gore.