Upotreba posebne markice Crvenog krsta

Upotreba posebne markice Crvenog krsta

Obavještavamo korisnike usluga Pošte Crne Gore da u periodu od 29. novembra do 06. decembra, u vrijeme trajanja manifestacije ”Dani Crvenog krsta”, sve pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev novina i časopisa, pri predaji moraju biti opremljene i posebnom markicom čija je cijena 0,25 €. Poslovnim korisnicima pošte će izdavati markice Crvenog krsta na osnovu priloženog dokaza o uplati u korist žiro računa Crvenog krsta 520-426105-26.

Ukupan gotovinski iznos od prodaje ovih markica biće uplaćen na žiro račun Crvenog krsta Crne Gore.