Zajedno do brze i pouzdane dostave svih pošiljaka

Zajedno do brze i pouzdane dostave svih pošiljaka

Veliki broj pošiljaka adresiran je na način da uz naziv mjesta ili grada, sadrži samo ime i prezime primaoca, što značajno utiče na kvalitet dostave. Nepotpune i neprecizne adrese otežavaju posao našim kolegama poštarima i usporavaju uručenja pošiljaka.

U vezi s ovim, obavještavamo naše korisnike da je, u cilju kvalitetne i blagovremene dostave, potrebno da Ministarstvu unutrašnjih poslova prijave svoje precizne adrese stanovanja.

Istovremeno, podsjećamo fizička i pravna lica na teritoriji Crne Gore da su, prema članu 28 i 29 Zakona o poštanskim uslugama, obavezni da na ulazu u objekat ili dvorište postave kućni poštanski sandučić.
Sandučić mora biti označen imenom i prezimenom vlasnika, odnosno korisnika objekta, brojem stana, porodične stambene zgrade ili poslovnog objekta.

Kućni sandučić treba biti postavljen na pristupačnom mjestu, na način da omogući sigurnost i tajnost poštanskih pošiljaka.

Pošta Crne Gore svakog dana radi na unapređenju kvaliteta dostave poštanskih pošiljaka. Elektronsko praćenje pošiljaka u realnom vremenu, ozbiljan pristup svim sugestijama i primjedbama korisnika, uvođenje sistema za praćenje rute poštara samo su neki od preduzetih koraka. Prijava adrese i postavljanje kućnog sandučića su važne tačke dostave koje umnogome određuju njen kvalitet.