Brža dostava pošiljaka iz inostranstva

Brža dostava pošiljaka iz inostranstva

Zahvaljujući pojednostavljenim procedurama carinarnice koja posluje u podgoričkoj pošti 2 (Orahovačka ulica), Pošta Crne Gore će od sada pošiljke iz inostranstva brže uručivati primaocima.

Pojednostavljena procedura, koja ne zahtijeva unos JMBG-a, će značajno skratiti vrijeme postupka carinjenja, a samim tim i dostave.

Paketi i EMS pošiljke, ukoliko ne sadrže robu za koju je potrebna dozvola za uvoz ili slično, biće carinjeni istog ili narednog dana u odnosu na prispijeće u Poštu Crne Gore. U slučajevima preporučenih pošiljaka, pošiljalac će biti u obavezi da dostavi fakturu za robu koja je sadržaj pošiljke.

Dosadašnje kompletiranje dokumentacije i unošenje matičnog broja na OCD obrascu zahtijevalo je vrijeme, posebno s obzirom na činjenicu da se dnevno preda na carinjenje oko 50 pošiljaka, uglavnom paketa čiji je sadržaj roba kupljena na internetu.

S obzirom na prakse nekih poštanskih uprava u regionu, kao i propise, procedura je korigovana na inicijativu Pošte Crne Gore koja je, imajući u vidu povremene reklamacije korisnika na vrijeme potrebno za dostavu, ovo zahtijevala.

Podsjetimo, izvršni direktor Pošte Crne Gore i direktor Uprave prihoda i carina potpisali su u septembru Sporazum o saradnji. U oktobru su ove dvije institucije usvojile Uputstvo za postupanje carinskih službenika u cilju unapređenja bezbjednosti i sigurnosti poštanskog saobraćaja.