Vremenski pečat

Vremenski pečat

Elektronski vremenski pečati (time stamp) su servis koji elektronskim transakcijama obezbjeđuje formalno – pravnu neporecivost. Riječ je o potvrdi vremena u elektronskoj formi koja povezuje bilo koju vrstu elektronskih podataka u određenom vremenu, dokazajući da su ti podaci postojali u to vrijeme.

Elektronski vremenski pečat je izuzetno koristan alat u slučajevima elektronskih transakcija u kojima datum igra značajnu ulogu u procesu provjere i autentičnosti različitih događaja, podataka, dokumenata, ugovora ili certifikata.

Kvalifikovani elektronski vremenski pečati zasnivaju se na pretpostavci o tačnosti datuma i vremena koji su u njima sadržani i integritetu podataka sa kojima su datum i vrijeme povezani.

Precizna i pouzdana informacija o vremenu i datumu biva obezbijeđena uz više referentnih izvora (etalona) od kojih je najpoznatiji UTC (univerzalno koordinirano vrijeme). Tako preuzeto vrijeme i datum „potpisuje se“ kvalifikovanim digitalnim potpisom, čime se garantuje neporecivost podataka.