Prenos pisma na teritoriji Crne Gore

STOPE MASE
OBIČNO
Cijena € / kom
PREPORUČENO
Cijena € / kom
VRIJEDNOSNO
Cijena € / kom
SUDSKO
Cijena € / kom
Do 20g
0.30
0.70
0.95 + *
1,05
21 – 50g
0.50
0.90
1.15 + *
1,25
51 – 100g
0.60
1.00
1.25 + *
1,35
101 – 250g
0.90
1.30
1.55 + *
1,65
251 – 500g
1.10
1.50
1.75 + *
1,85
501 – 1.000g
1.30
1.70
1.95 + *
2,05
1.001 – 2000g
2.40
2.80
1.95 + *
3,15
  • Za svakih 50 € vrijednosti ili dio od 50 € na cijenu po stopi mase se dodaje 0,50 €

Prenos preporučenog pisma s povratnicom na teritoriji Crne Gore u €

STOPE MASE
Cijena € / kom
Do 20g
1,05
Od 21 g do 50 g
1,25
Od 51 g do 100 g
1,35
Od 101 g do 250 g
1,65
Od 251 g do 500 g
1,85
Od 501 g do 1.000 g
2,05
Od 1.001 g do 2.000 g
3,15

Tiskovina

STOPE MASE
OBIČNO
Cijena € / kom
PREPORUČENO
Cijena € / kom
Do 20g
0.10
0.50
21 – 50g
0.20
0.60
51 – 100g
0.25
0.65
101 – 250g
0.35
0.75
251 – 500g
0.45
0.85
501 – 1.000g
0.55
0.95
1.001 – 2000g
0.80
1.20
  • U cijenu za prenos tiskovine nije uračunat PDV
  • Cijena prenosa dopisnice, odnosno razglednice na teritoriji Crne Gore je 0,30 EUR.
  • Prenos sekograma u poštanskom saobraćaju je besplatan.