Luksuzni telegram

Luksuzni telegram

Luskuzni telegram je telegram na luksuznom obrascu koji se, na zahtjev pošiljaoca, uručuje primaocu na luksuznom obrascu, koji je pošiljalac izabrao prilikom predaje telegrama.

Telegram na luksuznom obrascu može se predati u svakoj pošti, pozivom broja 126 ili putem elektronskog servisa web telegram.

LX-71

LX-71

LX-70

LX-70

LX-69

LX-69

LX-68

LX-68

LX-67

LX-67

LX-65

LX-65

LX-64

LX-64

LX-63

LX-63

LX-62

LX-62

LX-53

LX-53

LX-52

LX-52

LX-51

LX-51

LX-6

LX-6