Stare crnogorske marke

Stare crnogorske marke

Prve crnogorske poštanske marke štampane su u Beču 1873. godine, a godinu dana kasnije uvedene u redovan poštanski saobraćaj. 

Štampane su u sedam vrijednosti izraženih u fiorinima, austrijskoj valuti. Marke su imale vrijednost od 2, 3, 5, 10, 15 i 25 novčica i sve su bile sa likom knjaza Nikole.  Štampane su u žutoj, zelenoj, ružicastocrvenoj, svijetloljubičastoj, svijetloplavoj, žućkastosmeđoj i sivoj boji. Korišćene su u lokalnom, unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju. Poštanske marke su u Crnoj Gori redovno izdavane još sedam puta: 1879, 1890, 1893, 1898, 1902, 1907. i 1913. godine. Kao likovno rješenje kod svih se javlja lik Knjaza, odnosno kralja Nikole. Kod prvih pet izdanja korišćen je isti lik, dok se kod posljednja tri izdanja predstave knjaza, odnosno kralja razlikuju.

Uvođenjem novčanih pisama, slanja paketa putem pošte i promjenom tarife za pisma, 1894. godine štampane su poštanske marke sa dopunjenim vrijednostima od 1, 20, 30 i 50 novčića i sa 1 i 2 fiorina. U izdanjima iz 1898. godine i 1902. godine ponovo dolazi do izmjene vrijednosti. U izdanju iz 1898. uvedene su nove vrijednosti od 2, 3, 5, 10, 15 i 25 novcica, a iz opticaja su povucene marke iz prvog izdanja, dok je u izdanju iz 1902. godine uvedena nova valuta – kruna sa markama u novim vrijednostima od 1, 2, 5, 10, 25 i 50 helera i u 1, 2, i 5 kruna. Iz opticaja su tada povučene sve marke čija je vrijednost bila izražena u fiorinu, odnosno, novčiću.

Uvođenje crnogorskog novca – perpera, uslovilo je u izdanju iz 1907. godine ponovnu izmjenu vrijednosti poštanskih maraka koje su se pojavile u vrijednostima od 1, 2, 5, 10, 15, 20, 35 i 50 para i od 1, 2 i 5 kruna. Tada je došlo i do novog, bogatijeg likovnog rješenja. Posljednje izdanje poštanskih maraka štampano je 1913. godine u vrijednostima od 1, 2, 5, 10, 15, 25, 35 i 50 para i od 1, 2 i 5 perpera.

Za vrijeme Prvog svjetskog rata crnogorska vlada u emigraciji koristila je francuske poštanske marke sa pretiskom, a nakon rata emigrantska vlada je odlučila da izda sopstvene poštanske marke na kojima se nalazio lik kralja Nikole i sa vrijednostima izraženim u parama i perperima. Ove marke nijesu korišcene, tako da predstavljaju svojevrsni kuriozitet.

Pored redovnih izdanja, Crna Gora je u nekoliko navrata štampala i prigodna izdanja poštanskih maraka. Prvo prigodno izdanje pojavilo se 1893. godine i bilo je posvećeno proslavi 400 godina Obodske štamparije.

Drugo prigodno izdanje pojavilo se 1897. godine povodom proslave 200 godina dinastije Petrovic-Njegoš. Marke su štampane u 12 vrijednosti sa dvobojnim likovnim rješenjem i u obliku položenog pravougaonika. Trece prigodno izdanje štampano je 1905. godine povodom proglasenja Ustava, četvrto i posljednje 1910. godine povodom krunisanja kraljevskog para i proslave pedesetogodišnjice vladavine. Ova jubilarna serija se sastoji od 12 franko maraka izrađenih u šest različitih crteža na kojima su predstavljeni portreti kralja i kraljice ili samog kralja. Na marki od 5 perpera prikazan je kralj na konju.

Zanimljivo je da su postojali i pokušaji falsifikovanja crnogorskih maraka sa likom knjaza Nikole, kao i marke sa falsifikovanim žigovima.