Express usluge

Express usluge

Express usluge predstavljaju unaprijeđene poštanske usluge, u pogledu mjesta i načina preuzimanja/uručenja pošiljaka, koje omogućavaju prenos Vaših pošiljaka u propisanim i garantovanim rokovima, u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju.