Usluge

Široka paleta usluga Pošte Crne Gore korisnicima je dostupna u 157 Poštinih poslovnica na cijeloj teritoriji države. Laku dostupnost naših usluga omogućava gotovo 300 poštara i dostavljača. 

Sve informacije o mjestu i načinu korišćenja usluga iz  široke palete usluga Pošte Crne Gore korisnici mogu dobiti pozivom: