Kontakt za predstavnike medija 

Anđa Krunić

Viši saradnik izvršnog direktora za odnose s javnošću