Inostranstvo

Prenos pisama u međunarodnom saobraćaju

STOPE MASE
(grami)
OBIČNO
Cijena € / kom
PREPORUČENO
Cijena € / kom
VRIJEDNOSNO
Cijena € / kom
Do 20g
0.80
2.40
3.80 + *
21 – 50g
1.50
3.10
4.50 + *
51 – 100g
2.00
3.60
5.00 + *
101 – 250g
2.60
4.20
5.60 + *
251 – 500g
4.50
6.10
7.50 + *
501 – 1.000g
8.00
9.60
11.00 + *
1.001 – 2000g
14.20
15.80
17.20 + *
  • Cijena po vrijednosti – za svakih 65 DTS ili dio od 65 DTS označene vrijednosti još po 0,50€

Preporučeno pismo s povratnicom u međunardonom saobraćaju

STOPE MASE (grami)
Cijena € / kom
Do 20g
3.60
Od 21 g do 50 g
4.30
Od 51 g do 100 g
4.80
Od 101 g do 250 g
5.40
Od 251 g do 500 g
7.30
Od 501 g do 1.000 g
10.80
Od 1.001 g do 2.000 g
17.00

Prenos tiskovine u međunarodnom saobraćaju

STOPE MASE (grami)
OBIČNO
Cijena € / kom
PREPORUČENO
Cijena € / kom
Do 20g
0.64
2.24
21 – 50g
1.20
2.80
51 – 100g
1.60
3.20
101 – 250g
2.08
3.68
251 – 500g
3.60
5.20
501 – 1.000g
6.40
8.00
1.001 – 2000g
11.36
12.96
2001 – 3000g
13,26
13,26

Za svakih 1.000g naplaćuje se dodatnih 1,90€, do 5000g.

Cijena za avionski prenos za pisma i tiskovinu u međunarodnom saobraćaju obračunava se na sljedeći način: osnovna cijena po masi + dopunska cijena za avionski prenos (za svakih 20 gr)

Dopunska cijena za avionski prenos:

Zona
Cijena (EUR)
I zona (Susjedne zemlje osim Italije)
0,10
II zona (ostale zemlje Evrope)
0,15
III zona (SAD i Kanada)
0,20
IV zona (ostale zemlje svijeta)
0,25