Korporativni profil

Korporativni profil

Naša misija: Obezbjeđenje dostupnosti, kvaliteta i održivosti univerzalne poštanske usluge i doprinosa ekonomskom razvoju zemlje

Naša vizija: Efikasna, pouzdana i održiva kompanija pozicionirana kao lider na domaćem tržištu sa fokusom na visokokvalitetnim uslugama

Pošta Crne Gore d.o.o. – Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, organizovano je odlukom Upravnog odbora JP PTT saobraćaja Crne Gore o podjeli Preduzeća na Poštu Crne Gore d.o.o. i Telekomunikacije Crne Gore a.d, na koju je Vlada RCG dala saglasnost Odlukom o davanju saglasnosti na statusnu promjenu JP PTT saobraćaja Crne Gore.

Društvo je pravni sljedbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane poštanske djelatnosti. 

Vlada Crne Gore odlukom od 17.11.2011. godine izvršila je restrukturiranje Pošte Crne Gore DOO promjenom organizacionog oblika u akcionarsko društvo.

Najvažniji datum u modernoj istoriji Pošte Crne Gore je 15. decembar 2005. godine, kada je Crna Gora, prvi put nakon 1913. godine, ponovo samostalno izdala poštansku marku. Nakon što je obnovila nezavisnost, Crna Gora je 26. jula 2006. godine ponovo postala članica Svjetskog poštanskog saveza, a 17. januara 2008. godine, na sjednici u Krakovu, postala član PostEurop-a.

Pošta Crne Gore je danas jedan od najznačajnijih privrednih subjekata u Crnoj Gori. Na svoju bogatu tradiciju Pošta Crne Gore dopisuje nove stranice, dajući inovativne odgovore na izazove vremena. Praćenjem trendova, širenjem palete usluga, stalnim osavremenjavanjem servisa i uvođenjem savremenih tehnologija, Pošta uspijeva da održi lidersku poziciju na tržištu i godinama ostvaruje pozitivan poslovni rezultat.  

Dostizanju visokog kvaliteta u pružanju usluga posvećeno je oko 1000 zaposlenih. Unapređenju kvaliteta i korisniku podređeni su i ostali kapaciteti Pošte Crne Gore – poštanska mreža od 157 poslovnica, od kojih su 49 franšize, vozni park, savremeni call-centar, centar za preradu pošiljaka u Podgorici, IT sistem sa podrškom šalterskog poslovanja, Business intelligence, Track&Trace, web servisi i aplikacije za mobilne telefone i tablete.

Na automatizovanim šalterima je instalirano savremeno aplikativno rješenje koje omogućava maksimalnu univerzalnost svakog pojedinačnog šaltera. Sistem hardverske i softverske zaštite informacionog sistema i informatičko-komunikacione strukture je izuzetno pouzdan.

Pored klasičnih poštanskih usluga, Pošta Crne Gore, nudi tržištu i niz modernih servisa. Među njima su Track & Trace, IPS (mogućnost elektronskog praćenja pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju), EMS (usluga brze pošte u međunarodnom saobraćaju), “Keš express” (transfer novca), “Post-keš” (uputnički prenos novca u međunarodnom saobraćaju), „Post-pak“ (otkupne pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju), izdavanje digitalnih certifikata, Web-telegram (mogućnost slanja običnih i luksuznih telegrama s poklonom putem Interneta), android aplikacija, on-line kalkulator… Ipak, posebno treba istaći niz servisa kojima je Pošta definitivno zakoračila u svijet elektronskog poslovanja. Prije svega, tu je web-shop (ponuda robnih artikala, posebno filatelije, preko weba), kao i web-račun (mogućnost plaćanja svih računa preko weba).