Track&Trace

Track & Trace je sistem za označavanje, praćenje, identifikaciju i lociranje u realnom vremenu, na osnovu bar-kod-a pošiljke.

Sistem omogućava vrlo jednostavno praćenje registrovanih pošiljaka (post Express pošiljaka, paketskih, vrijednosnih i preporučenih pošiljaka) u unutrašnjem saobraćaju.

Klikom na baner Track & Trace, ootvara se prozor u koji je potrebno upisati bar-kod pošiljke. Klikom na link „pretraga“ korisnik dobija informaciju gdje se pošiljka nalazi, tj. u kojoj je od faza tehnološke obrade (prijem, prerada, uručenje).

Proces praćenja pošiljke odvija se na sljedeći način: poštanski radnik na adresnoj strani pošiljke lijepi bar-kod naljepnicu. Naljepnica se potom skenira, čime su podaci o pošiljci unijeti u sistem. Informacija se prenosi na glavni server, tako da i odredišna pošta unaprijed ima informaciju o količini pošiljaka koje će joj biti dostavljene. Na ovaj način se ubrzava i poboljšava kvalitet kompletnog procesa, od prijema do dostave korisniku.