Lokacije poslovnica

Regionalni centri

Regionalni centar
Mjesto:
Istureni šalter Opština Tuzi
Regionalni Centar:
RCP Podgorica
Adresa:
Opština Tuzi
Poštanski broj:
81206
Radno vrijeme:
08:00h - 16:00h
Telefon:
Mjesto:
Danilovgrad - Istureni šalter (market Voli Danilovgrad)
Regionalni Centar:
RCP Podgorica
Adresa:
Market Voli – Danilovgrad
Poštanski broj:
81410
Radno vrijeme:
08:00h - 21:00h
Telefon:
Mjesto:
Golubovci - istureni šalter (market Voli – Mahala bb)
Regionalni Centar:
RCP Podgorica
Adresa:
Market Voli – Mahala bb
Poštanski broj:
81304
Radno vrijeme:
08:00h - 21:00h
Telefon:
Mjesto:
Budva -Istureni šalter Opština
Regionalni Centar:
RCP Budva
Adresa:
Opština Budva
Poštanski broj:
85310
true dostavna pošta
Radno vrijeme:
08:00h - 16:00h
Telefon:
Mjesto:
Budva -Istureni šalter u MUP-u
Regionalni Centar:
RCP Budva
Adresa:
MUP
Poštanski broj:
85310
Radno vrijeme:
08:00h - 15:00h
Telefon:
Mjesto:
Budva (Akademija znanja)
Regionalni Centar:
RCP Budva
Adresa:
Akademija znanja
Poštanski broj:
85314
Radno vrijeme:
08:00h - 14:30h
Telefon:
Mjesto:
Ulcinj- Istureni šalter Opština
Regionalni Centar:
RCP Bar
Adresa:
Opština Ulcinj
Poštanski broj:
85360
Radno vrijeme:
09:00h - 14:00h
Telefon:
Mjesto:
Ulcinj- Istureni Šalter u MUP-u
Regionalni Centar:
RCP Bar
Adresa:
MUP, Ulcinj
Poštanski broj:
85360
Radno vrijeme:
08:00h - 14:00h, a u sezoni od 08:00h - 16:00h
Telefon:
Mjesto:
Bar - Istureni šalter Opština
Regionalni Centar:
RCP Bar
Adresa:
Opština Bar
Poštanski broj:
85000
Radno vrijeme:
07:00h - 15:00h
Telefon:
Mjesto:
Bar-Istureni Šalter u MUP-u
Regionalni Centar:
RCP Bar
Adresa:
MUP, Bar
Poštanski broj:
85000
Radno vrijeme:
07:00h - 15:00h
Telefon:
Mjesto:
Herceg Novi -Istureni šalter Opština
Regionalni Centar:
RCP Herceg Novi
Adresa:
Opština Herceg Novi
Poštanski broj:
85340
Radno vrijeme:
08:00h - 15:00h
Telefon:
Mjesto:
Herceg Novi-Istureni šalter u MUP-u
Regionalni Centar:
RCP Herceg Novi
Adresa:
MUP, Herceg Novi
Poštanski broj:
85340
Radno vrijeme:
09:00h - 15:30h
Telefon: