Uplate opštim nalogom

Gotovinske uplate      

U poštama možete obaviti sva plaćanja u korist računa poslovnih subjekata, korišćenjem propisanog obrasca platnog prometa – Kreditni nalog.

Pošta Crne Gore, u svojstvu agenta poslovnih banaka, preko svojih šaltera prima uplate fizičkih lica u korist računa poslovnih subjekata. Provizija za ove vrste usluga definisana je cjenovnikom i zavisi od visine uplaćenog iznosa.

Gotovinske isplate

Pošta Crne Gore ovu vrstu usluga realizuje isključivo na bazi prethodno zaključenih ugovora sa pojedinim poslovnim subjektima. U tim slučajevima obavljaju se isplate fizičkim licima na teret računa poslovnih subjekata putem posebno ugovorenih isplatnih dokumenata. To su ugovori sa: Republičkim fondom PIO – Podgorica, Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Republičkim fondom zdravstva, Ministarstvom poljoprivrede i sl.

Uplata na žiro račun
Provizija
Uplata na račun do 10€
0,30€
Uplata na račun od 10,01€ do 30,00€
0,45€
Uplata na račun od 30,01€ – 100€
1,5%
Uplata na račun od 100,01€ – 250€
1,0%
Uplata na račun od 250,01€ – 1000€
0,8%
Uplata na račun od 1000,01€ – 7500€
7,5€
Uplate preko 7500,01€
0,2%