Odbor direktora

Odbor direktora

Igor Bulatović

predsjednik Odbora direktora

Članovi Odbora direktora

Stojan Sjekloća

Aleksandar Dakić

Dijana Pejović

Marko Lalević