Prema sugestijama i primjedbama svojih korisnika Pošta Crne Gore ima brižljiv i odgovoran odnos. Svakodnevna komunikacija s korisnicima dragocjen je putokaz na našem putu unapređivanja kvaliteta usluga i zadovoljstva korisnika.

Služba za brigu o korisniku Pošte Crne Gore na raspolaganju je korisnicima za pitanja, primjedbe i sugestije svakog radnog dana i subotom od 7h do 20h.

Call centar Poste Crne Gore