Plaćanje računa

Na šalterima Pošte Crne Gore mogu se plaćati i računi u korist pravnih subjekata sa kojima Pošta Crne Gore ima posebne ugovore (EPCG, M:TEL, T-COM, ONE, Vodovod…).

Prepis računa za električnu energiju građani mogu dobiti u svim poslovnicama Pošte Crne Gore. Za kopiju EPCG računa korisnik mora znati pretplatni/naplatni broj.

Podsjetimo, osim prepisa računa za električnu energiju, u poštama su dostupni i prepisi računa T-COM-a, M:TEL-a i mobilnog operatera ONE.

Pošta ovim pravnim subjektima direktno dostavlja dnevne informacije o uplatama elektronskim prenosom podataka čime se brže i efikasnije evidentiraju ostvarene uplate. Uplatilac plaća proviziju za navedenu uslugu u skladu sa važećim cjenovnikom Pošte Crne Gore.