Plaćanje računa

Na šalterima Pošte Crne Gore mogu se plaćati i računi u korist pravnih subjekata sa kojima Pošta Crne Gore ima posebne ugovore putem originalnih računa tih pravnih subjekata. To su računi: T-Com-a, Telenor-a , M:TEL-a, Vodovoda, EPCG, za komunalne usluge …). Ovo omogućava brže i efikasnije evidentiranje uplata jer Pošta ovim pravnim subjektima direktno dostavlja dnevne informacije o uplatama elektronskim prenosom podataka čime se brže i efikasnije evidentiraju ostvarene uplate. Uplatilac plaća proviziju za navedenu uslugu u skladu sa važećim cjenovnikom Pošte Crne Gore.