Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Svjesna domašaja svog uticaja na funkcionisanje zajednice u cjelini, Pošta Crne Gore svoje poslovanje i aktivnosti usaglašava sa generalnim principima društveno odgovornog poslovanja. Opredjeljenje da se principi društveno odgovornog poslovanja poštuju u svim segmentima i na svim nivoima u skladu je sa Poslovnom politikom Pošte.

Društveno odgovoran odnos prema zajednici Pošta Crne Gore, prije svega, temelji na obezbjeđivanju održivosti i kvaliteta univerzalne poštanske usluge kao usluge od javnog interesa, odgovoran odnos prema zaposlenima, poštovanju ekoloških i standarda iz oblasti bezbjednosti, publikovanju poštanskih maraka koje, prema izboru tema, promovišu vrijednosti Crne Gore, realizaciji projekata namijenjenih predškolskoj i školskoj populaciji, podršci kulturnih manifestacija.

Usluga od javnog interesa

Pošta Crne Gore, kao nacionalni poštanski operator i punopravni član svjetske poštanske mreže, ima značajnu ulogu obezbjeđivanja brze i pouzdane komunikacije među pojedincima i institucijama u zemlji i inostranstvu. Pošta čini najrazuđeniju poslovnu mrežu u Crnoj Gori i predstavlja kompaniju koja obezbjeđuje laku dostupnost svojih usluga svim građanima Crne Gore na cijeloj teritoriji Države.

Zaštita životne sredine

U slučajevima nabavke novih vozila i mopeda Pošta Crne Gore poštuje ekološke standarde. Nabavka vozila realizovana je u skladu sa EURO 6.2 standardom. Prikupljanje neupotrebljivog kancelarijskog papira i elektronskog otpada realizuje se prema Sporazumu koji je potpisan sa NVO “Zeleno srce – Green heart”.

Odgovoran odnos prema zaposlenima

Zaposleni u Pošti Crne Gore ostvaruju Zakonom predviđena radna prava. Redovno izmirivanje zarada, isplaćivanje stimulativnog dijela zarade, finansijske pomoći koje dodjeljuje Sindikat, obezbjeđivanje banjskih liječenja, dodjela jubilarnih nagrada, osmomartovskih poklona, novogodišnjih poklona za djecu zaposlenih, značajno doprinose našem cilju – stvaranju zadovoljnog, sigurnog i motivisanog zaposlenog. Polazeći od činjenice da je dobra interna komunikacija i informisanost zaposlenih, posebno u razuđenim sistemima kakav je Pošta Crne Gore, značajan segment odgovornog odnosa, periodično publikuje interni informator “Naša pošta”. Časopis doprinosi pravovremenoj i pouzdanoj informisanosti zaposlenih i stvaranju zajedničkih vrijednosti.

Publikovanje poštanskih maraka

Organizovanje pažljivog i stručnog odabira tema koje bivaju publikovane na poštanskim markama je jedan od važnih segmenata društveno odgovornog poslovanja Pošte Crne Gore. Brižljivim odabirom tema nastoji se prenijeti prava informacija o našoj istoriji, kulturi, važnim društvenim trenucima, prirodnim ljepotama, privredi, sportu, flori, fauni.

Projekti namijenjeni predškolskoj i školskoj populaciji

  • “Takmičenje za najljepše pismo” je zahvaljujući dobroj organizaciji, kontinuitetu i saradnji sa Ministarstvom prosvjete postao jedan od najznačajnih projekata iz oblasti društveno-odgovornog poslovanja namijenjenih školskoj populaciji.
  • Posjete Poštinim poslovnicima djece iz predškolskih i školskih ustanova – edukativni program koji Poštin tim osmišljava za ove prilike prati obrazovne potrebe djece određenog uzrasta.