E-servisi

E-servisi

E-post Montenegro je zajednički naziv za postojeće i buduće elektronske servise Pošte Crne Gore.

Pošta Crne Gore godinama unazad implementira servise namijenjene savremenom, informatički pismenom, korisniku. Poštine E-usluge podržane su moćnom fizičkom mrežom naših poslovnica i dostavljača. Susret naših digitalnih i fizičkih resursa korisniku omogućava komfor, a Pošti dragocjenu mogućnost da bude dostupna bez obzira na to gdje se korisnik nalazi.

digitalni certifikat