Tradicionalna uputnica

Poštanska uputnica je knjižena pošiljka kojom pošiljalac doznačuje (upućuje) određeni novčani iznos primaocu redovnim poštanskim putem.

Za doznaku novca Poštanskom uputnicom koristi se obrazac br. P-15.

Poštujući zahtjeve klijenata za brzim i jednostavnim prenosom novca, Pošta Crne Gore implementirala je elektronsku uputnicu i korisnicima omogućila elektronski prenos novca na teritoriji Crne Gore – Keš Express i međunarodni elektronski prenos novca PostCash.