Slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama

Rješenja

Rješenja prema zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama

Javni funkcioneri

Informacija o javnim funkcionerima i liste njihovih zarada i drugih  primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije mogu biti  pronađene na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije – ASK.