PostPak

Pošta Crne Gore, u saradnji sa poštanskim operatorima iz regiona, korisnicima nudi uslugu – PostPak, paket s otkupninom u međunarodnom saobraćaju. Usluga je rezultat razumijevanja potreba današnjeg korisnika i, posebno, trendova koje diktira razvoj E-trgovine.

PostPak je razmjena otkupnih pošiljaka mase do 30 kg između poštanskih operatora koji su potpisnici Sporazuma: „Pošte Srbije”, „Hrvatske pošte”- Mostar, „Pošte Srpske” – Banja Luka, „JP BH Pošte” – Sarajevo i Pošte Crne Gore. 

Usluga podrazumijeva uručenje pošiljke na teritorijama ovih poštanskih uprava i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca. PostPak-om može biti poslata i naplaćena roba vrijednosti do 999 eura. Uplata, odnosno isplata otkupnog iznosa obavlja se međunarodnom poštanskom  uputnicom – PostCash. PostPak pošiljke moguće je, na osnovu barkoda, pratiti putem aplikacije Track&Trace na sajtu Pošte Crne Gore.

Usluga PostPak dostupna je na šalterima svih pošta, fizičkim i pravnim licima. Pošiljka PostPak može da sadrži robu i dokumenta. Ukoliko je sadržaj pošiljke trgovinska roba, potrebno je da pošiljku prati originalni račun. Paket ili pošiljka čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu predaje se otvorena. Više informacija o usluzi korisnici mogu dobiti pozivom našeg Call centra 19895 ili na mejl info@postacg.me.

Karakteristike usluge

 • PostPak pošiljka može da sadrži robu i/ili dokumenta
 • Ukoliko je sadržaj pošiljke trgovinska roba, pošiljku treba da prati originalni račun
 • PostPak pošiljka čiji sadržaj podliježe carinskom pregledu ili deviznoj kontroli predaje se otvorena
 • Dimenzije PostPak pošiljke ne smiju biti veće od 3 metra u zbiru dužine i obima pošiljke u najširem dijelu poprečno, uz ograničenje da najveća dimenzija ne može biti veća od 1,5 m
 • Pošiljalac može dodatno  zahtijevati izdvojeno rukovanje ili lično uručenje, a ova usluga dodatno se naplaćuje prema cjenovniku*
 • PostPak pošiljku pošiljalac je dužan predati adekvatno upakovanu, u odgovarajućoj ambalaži, koja će zaštititi sadržaj pošiljke
 • PostPak pošiljka na prijemu dobija prijemni broj ispisan u barkodu u skladu sa UPU standardom (broj za praćenje) kao i prepoznatljivi logotip ,,PostPak”
 • PostPak pošiljku prati adresnica sa podacima o pošiljaocu, primaocu i drugim neophodnim stavkama
 • Pošiljalac na prijemu dobija ovjerenu kopiju popunjene adresnice, kao potvrdu o prijemu pošiljke
 • Uplata/isplata otkupnog iznosa obavlja se isključivo međunarodnom elektronskom uputnicom E-uputnicom
 • Otkupni iznos označava se u EURIMA. Maksimalna vrijednost pošiljke je 999,00 €
 • PostPak pošiljke mogu se slati u svim automatizovanim poštanskim poslovnicama. 

Cijene usluge

Stopa
Težina (gr)
Cijena (EUR)
I
Do 1000
5,00
II
Od 1001 Do 5000
7,50
III
Od 5001 Do 10000
10,00
IV
Od 10001 Do 20000
12,50
V
Od 20001 Do 30000
15,50
Otkupnina
Besplatno
Izdvojeno rukovanje
Uvećano za 50% na cijenu po stopi mase
Lično primaocu
1 EUR