ER pismo

Šta je ER Pismo?

Kvalifikovani elektronski servis ER–pismo je digitalni pandan tradicionalnoj poštanskoj usluzi –preporučena pošiljka s povratnicom.

ER Pismo je napredni servis koji korisnicima omogućava slanje i prijem preporučene pošte elektronskim putem.

Kao i prilikom slanja standardne preporučene pošiljke, i elektronska preporučena pošta omogućava korisniku da dobije potvrdu o isporuci ER pisma, kao i potvrdu da je primalac poruku i otvorio.

Za svaku poslatu poruku i dokument, pošiljalac ER Pisma dobija potvrdu i pravno valjan dokaz:

  • da je dokument poslat
  • da je dokument dostavljen do primaoca
  • da je primalac otvorio poruku/dokument

Sve poruke i dokazi imaju vremenski pečat i potpisane su elektronskim sertifikatom, a usklađene su sa međunarodnim standardom za slanje registrovane elektronske pošte REM ETSI TS 102-640.

Primalac ne mora biti korisnik servisa ER pismo.

ER Pismo je moguće poslati kroz različite mejl klijente, kao što su MS Outlook, Mozilla klijent, ER Pismo Web GUI, itd. a moguće je i putem direktne integracije sa ERP sistemom kao SAP, Oracle, propriatery ERP, itd. Servis ER Pismo omogućava slanje dokumenata bilo kojeg formata – PDF, DOC, XLSX, TXT, XML, JPG, ZIP, itd.