Mobilni poštar

Mobilni poštar

Kome je namijenjena usluga Mobilni Poštar?

Usluga je posebno pogodna za komercijalne klijente sa trgovinskim obrtom i poslovnim opredjeljenjem da svojim i potencijalnim potrošačima ponude novu pogodnost pri trgovini – efikasnu dostavu na kućnu adresu uz napovoljnije cijene.

Mobilni Poštar nudi niz povoljnosti od kojih izdvajamo:

 • Online kreiranje pošiljke
 • Instaliranje aplikacije Mobilni Poštar preko integracije sistema sa sistemom klijenta
 • Preuzimanje pošiljaka na adresi klijenta
 • Dostavu u roku od 24h
 • Poboljšana komunikacija sa kupcem – dostavljač prije izlaska na teren poziva klijenta i dogovara se oko termina dostave
 • Nudimo dva pokušaja uručenja sa urednom evidencijom na samoj pošiljci
 • U slučaju neuspjelog uručenja kupcu se ostavlja obavještenje, da pošiljku može podići u jednoj od 135 poslovnica Pošte Crne Gore
 • Monitoring kompletnog ciklusa isporuke – praćenje pošiljke od momenta kreiranja naloga pa do samog uručenja
 • Mogućnost uručenja pošiljke sa otkupninom – naplata pouzećem od potrošača i uplata na račun klijenta (a sjutradan Korisniku usluga se dostavlja fajl sa podacima o pojedinačnim uplatama)
 • Mogućnost preuzimanja reklamacije od potrošača uz isporuku na adresu klijenta
CIJENE USLUGA
Masa u kg
Cijena u €
do 5 kg
2,00
od 5,001 kg do 10 kg
3,30
od 10,001 do 20 kg
4,00
 • Cijena za pošiljke po reklamaciji 2,50 € (povrat robe od fizičkog lica do prodavca)
 • U navedene cijene nije uračunat PDV.

Cjenovnik – mobilni poštar

 

Pravilno pakovanje pošiljke 

Ukoliko ste ipak riješili da sami upakujete pošiljku, ako ste u mogućnosti izaberite nekorišćenu kutiju. Više puta korišćena kutija pruža manju zaštitu vašoj pošiljci. Uvjerite se da je kutija stabilna i u dobrom stanju. Kada birate veličinu kutije, imajte u vidu da gotovo svaku pošiljku treba dodatno osigurati, pa birajte kutiju koja je veća od predmeta koji šaljete. Ukoliko morate upakovati predmet u kutiju koja je prethodno korišćena, postarajte se da je u dobrom stanju, bez ulegnuća, oštećenih uglova i pocijepanih djelova. Odstranite bilo kakve prethodno zalijepljene bar kodove ili adresnice, tamnim markerom dobro precrtajte ispisane adrese ili podatke koji su korišćeni prilikom prethodnog korišćenja kutije za slanje pošiljke.

Izuzetno je bitno da pravilno osigurate predmet od fizičkih oštećenja, koji šaljete u kutiji, pogotovo ukoliko je lomljiv. Ukoliko šaljete više predmeta u jednoj kutiji, postarajte se da ih odvojite međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Svaki predmet treba da bude okružen najmanje 5 cm od zidova kutije. Ovo sprečava oštećenje koje može nastati međusobnim dodirivanjem predmeta i čuva sadržinu pošiljke od vibracija ili udara koji mogu nastati spoljnim uticajem. Poželjno je koristiti odgovarajuću količinu materijala za osiguravanje predmeta od fizičkih oštećenja (papir, novine, stiropor, zaštitni najlon sa mehurićima vazduha i sl.).
Kako biste provjerili fizičko osiguranje predmeta u pošiljci, protresite je. Ukoliko čujete da se predmet pomjera unutar kutije, potrebno je dodatno osigurati ga dodavanjem materijala za osiguravanje predmeta od fizičkih oštećenja. Odgovarajuće zatvaranje pošiljke je podjednako bitno kao i dodatno osiguranje od fizičkih oštećenja predmeta unutar pošiljke. Nije poželjno koristiti žicu, kanap, vrpcu, zavijanje u papir i sl. Najbolje je koristiti jaču, široku samoljepljivu traku. Ukoliko šaljete lomljiv predmet, naznačite to na kutiji, ispisivanjem krupnim slovima ‘LOMLJIVO’ ili ‘PAŽLJIVO RUKOVATI’ i sl.