Usluge Štamparije

Usluge Štamparije

Štamparija integriše nekoliko usluga

  • prijem Vašeg zahtjeva (u elektronskoj formi nam dostavljate podatke koje je potrebno odštampati i adrese na koje je potrebno uručiti odštampani materijal);
  • štampa zahtijevanog materijala, njegovo pakovanje u odgovarajuću ambalažu, adresiranje;
  • otprema transportno-distributivnom mrežom Pošte Crne Gore i uručenje u vidu poštanske pošiljke na adresi primaoca, naznačenoj na pošiljci.

Mogućnosti usluge Štamparije

  • laserska štampa, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskoj formi, varijabilnih podataka (računa, čekova, listinga, obavještenja, opomena …) na traženom obrascu formata A4;
  • kopiranje, od A4 do A3 formata, u količini preko 1000 kopija;
  • pakovanje obrazaca u koverat;
  • insertovanje reklamnog materijala.
  • mogućnost štampe varijabilnih podataka na koverti
ŠTAMPA VARIJABILNH PODATAKA NA OBRASCIMA NARUČIOCA
CIJENA (€)
Jednostrana štampa varijabilnih podataka na obrascu A4
0,04
Dvostrana štampa varijabilnih podataka na obrascu A4
0,06
Koverat bijeli bez predštampe
0,06
Koverat sa logom naručioca u jednoj boji
0,07
Koverat sa logom naručioca u punom koloru
0,09
Koverat sa povratnicom
0,14
MAŠINSKO PAKOVANJE OBRAZACA U KOVERTE KOJE OBEZBJEĐUJE NARUČILAC
0,05
INSERTOVANJE REKLAMNOG MATERIJALA
0,005

* U cijene nije uračunat PDV

ŠTAMPA VARIJABILNIH PODATAKA NA OBRASCIMA POŠTE (sa predštampom)
JEDNA BOJA (€)
PUNI KOLOR (€)
Jednostavna štampa varijabilnih podataka na obrascu A4
0,05
0,06
Dvostrana štampa varijabilnih podataka na obrascu A4
0,07
0,08

* U cijene nije uračunat PDV

Popusti za velike korisnike Štamparije u odnosu na količine:

KOLIČINA
POPUST (%)
10.000 – 20.000 primjerka mjesečno
10%
20.000 – 50.000 primjeraka mjesečno
15 %
50.000 – 80.000 primjeraka mjesečno
20 %
Preko 80.000 primjeraka mjesečno
prema Ugovoru

*U cijene nije uračunat PDV

Štamparija koristi sljedece standarde: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2017