Crna Gora

STOPE MASE (kg)
Prenos paketa na teritoriji Crne Gore (€/kom)
Do 2
1,42
2,001-3
1,54
3,001-4
1,66
4,001-5
1,78
5,001-6
1,9
6,001-7
2,02
7,001-8
2,14
8,001-9
2,26
9,001-10
2,38
10,001-11
2,5
11,001-12
2,62
12,001-13
2,74
13,001-14
2,86
14,001-15
2,98
15,001-16
3,1
16,001-17
3,22
17,001-18
3,34
18,001-19
3,46
19,001-20
3,58
20,001-21
3,7
21,001-22
3,82
22,001-23
3,96
23,001-24
4,06
24,001-25
4,18
25,001-26
4,3
26,001-27
4,42
27,001-28
4,54
28,001-29
4,66
29,001-30
4,78

Cijena paketa = Cijena paketa po masi + cijena paketa po vrijednosti

Unutrašnji saobraćaj:Cijena po vrijednosti :za svakih 50 € ili dio od 50 € označene vrijednosti naplaćuje se još 0,50€

Prenos izdvojenog paketa=Cijena paketa po masi uvećana za 50%