Web račun

Implementacijom elektronskog servisa web račun Pošta Crne Gore je omogućila jednostavno i pregledno on-line plaćanje računa za električnu energiju, komunalne usluge (vodovod, čistoća), usluge operatera mobilne i fiksne telefonije, te provajdera kablovske televizije i interneta. Servis, osim naplate računa, omogućava elektronski prenos podataka o plaćenim računima, što pravnim licima u značajnoj mjeri može olakšati poslove knjiženja i obrade podataka o uplati.

Servis web račun nudi krajnje jednostavnu i brzu proceduru on-line plaćanja, bez registracije naloga, uz minimalni unos podataka i mogućnost plaćanja više računa jednom transakcijom. Web račun Pošte Crne Gore upravo je implementiran sa osnovnom idejom da se korisnicima olakša čitava procedura, tako što se za svaki pojedinačni račun unose samo minimalno potrebni podaci – neki od računa se mogu uplatiti unosom svega dvije ili tri informacije.

Korisnik, nakon što odabere vrstu usluge za koju želi da plati račun, dobija jednostavnu formu za unos podataka. Ovaj korak olakšan je prikazom forme svakog računa i obilježavanja lokacije na računu na kojoj se nalazi traženi podatak. Naime, ukoliko aplikacija traži unos broja računa, korisnik dobija izgled forme ove vrste računa sa obilježenim brojem računa. Računi za uplatu se dodaju u potrošačku korpu. Klikom na dugme „Uplata računa” korisnik se preusmjerava na stranicu za unos podataka o platnoj kartici. Plaćanje se obavlja jednom, bez obzira na broj računa koje je koji su dodati u potrošačku korpu. Nakon uspješne uplate, korisnik dobija podatke o statusu transakcije, kao i izveštaj sa svim detaljima, koje klikom može poslati sebi na e-mail, ili sačuvati u .PDF, Word ili Excel formatu.

U svakom trenutku procesa, korisnik može vidjeti sadržaj korpe, odnosno, račune koje je pripremio za uplatu, kao i automatski obračunate provizije i ukupni iznos za uplatu.

Softverskim rješenjem praktično je onemogućen unos neispravnih podataka, tako da se ne može desiti da korisnik uplati račun sa netačnim pozivom na broj i slično.