Menadžment

Josip Đurašković

Izvršni direktor​

Gjergj Camaj

Zamjenik Izvršnog direktora​

Slađana Vujović

viši saradnik izvršnog direktora za poštansko poslovanje, kvalitet i međunarodnu saradnju

Andreja Vujačić

direktor kompanijskog rasta i razvoja

Olivera Bošković

direktor operativnih centara za ostale servise i usluge

Lidija Perović

direktor regionalnih centara

Slađana Maraš

direktor ekonomskih poslova

Katarina Vujačić

direktor kontrole poslovanja i izvještavanja

Ljiljana Raković

direktor poštanske analitike i komercijalne podrške operacijama

Žarko Vučinić

direktor logistike, prerade i distribucije

Milivoje Saičić

direktor podrške poslovanju, pravnih i zajedničkih poslova