Slanje i primanje novca – Inostranstvo

Slanje i primanje novca – Inostranstvo

Pošta Crne Gore uvela je uslugu POST CASH odnosno međunarodni prenos novca i građanima omogućila brz, jednostavan i siguran elektronski prenos novca u regionu. Prijem i slanje novca moguće je izvršiti u svim automatizovanim poštama na teritoriji Crne Gore i zemalja sa kojima Pošta vrši razmjenu međunarodnih uputnica. Uplate izvršene do 19 sati dostupne su za isplatu u roku od 30 minuta u skladu sa radnim vremenima pošta.

Poštanske uprave sa kojima Pošta Crne Gore vrši razmjenu međunarodnih uputnica u ovom trenutku su Pošta Srbije, Hrvatska pošta, Pošta Srpske – Banja Luka, JP BH Pošte – Sarajevo i Hrvatska pošta – Mostar.

Procedura slanja novca je krajnje jednostavna. Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca, državu slanja i očekivani iznos u EUR. 

Novac će biti isplaćivan u eurima u Crnoj Gori, odnosno valuti zemlje koja radi isplatu, u skladu sa tamošnjim kupovnim deviznim kursom.

Maksimalni iznos koji je moguće poslati je 999,00 eura.

Cijena elektronskog transfera novca Postcash je 5,5€ (3,00€+2,5€) za iznos do 150,00€. Za iznos od 150,00€ cijena je 2,5 €+ 2 odsto od iznosa koji se šalje.

Period važenja međunarodnih poštanskih uputnica je 30 kalendarskih dana. Nakon isteka perioda važenja, uputnica je raspoloživa za povraćaj pošiljaocu.

Pošiljalac ima pravo da zahtijeva povraćaj uputnice (sredstava) ali isključivo u slučaju da uputnica nije isplaćena i bez prava na povraćaj provizije.

Uputnica se može vratiti pošiljaocu i prije isteka perioda važenja uputnice i to u slučajevima: smrti primaoca, ukoliko primalac odbije isplatu, ukoliko je navedena adresa primaoca netačna, ukoliko postoji prihvaćeni zahtjev za opoziv i zbog primjene propisa u oblasti borbe protiv pranja novca, finansiranja terorizma i bez prava na povraćaj provizije.

Osim PostCash-a, iz poslovnica Pošte Crne Gore možete poslati novac i putem:

Post Cash mobilna aplikacija

Post Cash mobilna aplikacija omogućava slanje novca u Crnu Goru iz država Evropske unije, kao i iz Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Lihtenštajna i Islanda.

Aplikaciju možete preuzeti sa Google Play i App Store. Za više informacija posjetite postcash.eu

Western Union-a

Prijem i slanje novca vrši se isključivo u eurima, naknadu za transfer plaća pošiljalac i usluga prijema novca se ne naplaćuje.

Period važenja novčanih doznaka (sredstava) je 45 kalendarskih dana. Po isteku roka predviđenog za podizanje novčanih doznaka (sredstava), transakcija postaje nedostupna za isplatu. Nije definisan vremenski rok za povraćaj sredstava pošiljaocu.

Pošiljalac podnosi zahtjev za povraćaj novčanih doznaka (sredstava) u bilo kojoj poslovnici pošte, nakon čega zaposleni kontaktira korisnički centar platne institucije, koji provjerava i odobrava isplatu.

Pojedinosti o servisu možete dobiti na svim šalterima Pošte Crne Gore. Takođe, za sve dodatne informacije svakodnevno Vam je na raspolaganju korisnički centar Montenegro Transfersa doo, Podgorica, platne institucije u Crnoj Gori.

Kontakt:

+382 20 321 321

www.montenegrotransfers.me

Money Gram-a

Prijem i slanje novca vrši se isključivo u eurima.

Pošiljalac plaća naknadu za transfer novca, a usluga prijema novca se ne naplaćuje.

Period važenja novčanih doznaka (sredstava) je 90 kalendarskih dana. Po isteku roka predviđenog za podizanje novčanih doznaka (sredstava), transakcija postaje nedostupna za isplatu.

Nije definisan vremenski rok za povraćaj sredstava pošiljaocu.

Pošiljalac podnosi zahtjev za povraćaj novčanih doznaka (sredstava) u bilo kojoj poslovnici pošte, nakon čega zaposleni kontaktira korisnički centar platne institucije, koji provjerava i odobrava isplatu.

Pojedinosti o servisu možete dobiti na svim šalterima Pošte Crne Gore, kao i putem korisničkog centra Monete MNE DOO, Podgorica, platne institucije u Crnoj Gori, predstavnika MoneyGram-a.

Kontakt:
+382 20 653 625
www.monetamne.me
moneta@monetamne.me

Ria MoneyTransfer-a

Prijem i slanje novca vrši se isključivo u eurima.

Pošiljalac plaća naknadu za transfer novca, a usluga prijema novca se ne naplaćuje.

Period važenja novčanih doznaka (sredstava) je 20 kalendarskih dana. Po isteku roka predviđenog za podizanje novčanih doznaka (sredstava), transakcija postaje nedostupna za isplatu.

Nije definisan vremenski rok za povraćaj sredstava pošiljaocu.

Pošiljalac podnosi zahtjev za povraćaj novčanih doznaka (sredstava) u bilo kojoj poslovnici pošte, nakon čega zaposleni kontaktira korisnički centar platne institucije, koji provjerava i odobrava isplatu.

Detaljnije informacije o servisu možete dobiti na svim šalterima Pošte Crne Gore, kao i putem korisničkog centra platne institucije Capital Transfer MNE d.o.o. koja je zastupnik Ria Money Transfer-a za Crnu Goru.

Kontakt:
+382 20 672 130
www.riacapital.me
contact@capitaltransfer.me