Slanje i primanje novca – Crna Gora

Slanje i primanje novca – Crna Gora

Elektronski transfer novca na teritoriji Crne Gore

KEŠ EXPRESS predstavlja uslugu prilagođenu specifičnim zahtjevima klijenata i omogućava da novac koji upućuju određenom licu u istom trenutku bude na raspolaganju za preuzimanje u bilo kojoj pošti u Crnoj Gori.

Uplata KEŠ EXPRESS-a vrši se u bilo kojoj automatizovanoj pošti, uz obavezu pošiljaoca da popuni obrazac.

Novac upućen KEŠ EXPRESS-om je raspoloživ za isplatu primaocu 10 dana od dana uplate. Pošiljalac ima pravo da opozove uplatu sve do momenta isplate primaocu. U slučaju da primalac ne podigne novac u roku od 10 dana uputnica postaje „neisplativa” i može se isplatiti samo pošiljaocu. Pošiljalac može da zatraži povraćaj iznosa ili ponovo uputi novac  KEŠ EXPRESS-om.

Maksimalni iznos za uplatu je 999,00 eura.

Vrste usluge

  • Novac upućen KEŠ EXPRESS-om, primaocu je na raspolaganju na tri načina:
  • Isplata na šalteru bilo koje automatizovane pošte u Crnoj Gori, istog trenutka kada ga uplatite
  • Dostava novca na adresu putem redovne dostave, najkasnije narednog dana od momenta uplate
  • Dostava novca na adresu putem express dostave, najkasnije dva sata od momenta uplate.
Vrsta KEŠ EXPRESS usluge
CIJENA (% od uplaćenog iznosa)
Isplata na šalteru
1,00%
Redovna dostava
2,00%
Express dostava
3,00%