100 godina od rođenja Branka Filipovića Fila

100 godina od rođenja Branka Filipovića Fila

Prigodna marka
Tabak
Koverat prvog dana
Prigodan žig prvog dana

Kataloške informacije

Autor:
Radojka Vujović
Štampa:
Blicdruk Sarajevo
Papir:
Tullis Rassell
Župčanje:
13 1/4
Broj maraka:
1
Dimenzije:
42.00 X 28.00
Šalt. tabak:
5+1
Nominala:
0,50 EUR
Tiraž:
30 000
FDC:
1

Opis

 

100 god. od rođenja Branka Filipovića Fila

„Crna Gora je jedna velika enformel slika.“ Branko Filipović Filo

Branko Filipović Filo, crnogorski slikar, rođen je na Cetinju 1924, a preminuo je 1997. godine u Beogradu. Bio je jedan od naših najizrazitijih predstavnika enformela, kao i apstraktne umjetnosti uopšte.

Školovao se u Umjetničkoj školi na Cetinju, kod profesora Petra Lubarde, da bi nastavio u Herceg Novom, gdje završava ovu čuvenu školu u klasi profesora Mirka Kujačića.

Akademiju likovnih umjetnosti završava u Beogradu. Uporedo sa studijama, pohađa specijalni kurs kod Mila Milunovića i umjetničku radionicu freskoslikarstva kod prof. Jaroslava Kratine. Imao je veliki broj samostalnih i grupnih izložbi u svim značajnijim svjetskim centrima.

Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, Cetinjskog likovnog salona „13. novembar“  i brojnih drugih značajnih nagrada i priznanja. Posthumno je nagrađen nagradom „Petar Lubarda“ za izuzetno likovno djelo. Bio je član CANU.

Pošta Crne Gore u okviru izdanja 100 god. od rođenja Branka Filipovića Fila publikuje prigodnu marku i koverat prvog dana.

Dizajnersko rješenje: Radojka Vujović, grafička dizajnerka sa Cetinja